Att ta Pravastatin

Här kan du läsa om det du behöver veta om att ta pravastatin.

Du tar din pravastatin så som läkaren eller apotekspersonalen har anvisat. Är du osäker kan du alltid fråga dem om råd om pravastatin användning.

Innan du tar pravastatin är det en del saker du bör tänka på. Det kan vara farligt att ta pravastatin i vissa fall. Och du kan behöva ta olika värden (bl.a. för lever och blodsocker) så att du inte blir sjukare av pravastatin.

Läs mer här om när du ska låta bli att pravastatin och när du ska vara försiktig med läkemedlet.

Såhär tar du pravastatin – användning

Det vanligaste är att du tar pravastatin en gång om dagen. Det bästa är att ta pravastatin på kvällen. Det är för att pravastatin påverkar kolesterolbildandet i levern, och det ger bäst effekt när du sover.

Du kan ta pravastatin med eller utan mat. Det är bra att ta medicinen tillsammans med ett halvt glas vatten.

Pravastatin dos

Den vanliga dosen av pravastatin är 10-40 mg om dagen.

Om du upplever effekten av pravastatin för stark eller för svag så prata med läkare eller apotekspersonal om din pravastatin dos. Hög pravastatin dos ger mer kolesterolsänkning och mer risk för biverkningar.

Ifall du känner av mycket biverkningar kan det vara aktuellt att byta till en annan statin.

Vid nedsatt njur- och leverfunktion är den vanliga pravastatin dosen 10 mg om dagen.

Vid organtransplantation är den vanliga pravastatin dosen 20 mg om dagen.

Ifall du tar läkemdel som reglerar eller anpassar immunförsvaret (som ciklosporin) är den vanliga dosen 20 mg om dagen.

Om du tar kolestipol eller kolestyramin så ska du ta pravastatin minst en timme före eller fyra timmar efter.

Om du har glömt att ta pravastatin

Ifall du glömmer att ta en dos, så vänta till nästa gång du ska ta medicinen. Ta då din vanliga dos.

Du ska inte ta en dubbel  dos för att du vill kompensera för den glömda dosen.

Om du har tagit för stor mängd pravastatin

Ifall du har fått i dig för stor mängd pravastatin, eller om t.ex. ett barn fått i sig medicinen så ska du kontakta en läkare, ett sjukhus eller Giftinformationscentralen (ring 112 och begär giftinformation) för att att få råd och en riskbedömning.

Så förvarar du pravastatin

Pravastatin ska förvaras i orginalförpackningen. Det är fuktkänsligt.

Som alla läkemedel är det viktigt att förvara utom syn- och räckhåll för barn.

Att sluta med pravastatin

Ifall du vill sluta att ta pravastatin så ska du tala med din läkare.

Att dricka alkohol när du äter pravastatin

Hur är det att dricka alkohol när du tar pravastatin?

Hur är det om du dricker mycket alkohol, är det då OK att använda detta läkemedel?

Läs den här sidan för att veta om det är OK att kombinera alkohol och pravastatin.

Läs mer om ditt läkemedel

Du läser vidare på dessa sidor:

Kom ihåg att läsa denna sida innan du börjar använda pravastatin.

 

Kom ihåg att läsa denna sida innan du börjar att ta pravastatin.