Pravastatin & alkohol

Hur är det med kombinationen pravastatin alkohol? Kan det vara problematiskt att dricka alkohol när du äter din medicin? Är det farligt att ta läkemedlet ifall du använder mycket alkohol?

Här ska vi reda ut begreppen.

Det finns två områden att ta hänsyn till.

Den första anledningen till att kombinationen pravastatin och alkohol kan vara problematisk är för att levern är inblandad.

Den andra anledningen är att vissa läkemedel påverkar hjärnan, och det gör också alkohol.

Hur är det för pravastatin?

Både pravastatin alkohol påverkar din lever

Levern är central i nedbrytningen av alkohol i kroppen. Levern bryter också ned läkemedlet.

Att kombinera pravastatin alkohol innebär en ökad belastning för levern. Det kan göra att alkoholen går ur kroppen långsammare.

Dessutom har pravastatin en särskild påverkan på din lever.

Det är just i levern som kroppen bildar sitt eget kolesterol. I den processen är det ett enzym som hjälper till (enzymet heter HMG-CoA reduktas).

När du tar pravastatin så hämmar läkemedlet det där enzymet så att det inte kan hjälpa till lika bra att bilda kolesterol. Pravastatin påverkar alltså kolesterolbildandet i levern. (Läs mer om det under funktion.)

Det är därför du ska ta ditt läkemedel på kvällen då det är bäst för leverns arbete. (Se mer om hur du tar pravastatin här.)

Så leverns funktion kan påverkas av pravastatin.

En del av de biverkningar du kan råka ut för när du tar pravastatin är relaterade till just levern. Bl.a. är det:

  • Ökning av vissa enymnivåer i blodet som kan tyda på leverproblem
  • Inflammation i levern vilket kan märkas genom gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor

Har du leverproblem så ska du inte ta pravastatin.

Har du haft en leversjukdom, eller ifall du använder mycket alkohol så behöver läkaren ta värden på din lever för att se hur dess funktion är. Läs mer om detta under ”Innan du tar pravastatin”.

Det är för att leverproblem (även alkoholrelaterade) kan bli värre när du tar pravastatin.

Därför kan det vara farligt att äta pravastatin om du använder mycket alkohol.

Pravastatin & alkohol påverkar din hjärna och din kropp

Ja, du vet när du blir berusad av alkohol kan du känna dig yr, din mage kan krångla, du kan bli illamående eller kräkas. Kanske t.o.m. att du ser dubbelt.

Du blir snabbt kissnödig, kanske sämre sexuell funktion, och kan ha svårt att sova. Dagen efter kanske du har huvudvärk.

När du kollar in listan över de vanligaste biverkningarna (se den här) hittar du bl.a:

  • Yrsel och huvudvärk
  • Mag- och tarmproblem som t.ex. matsmältningsbesvär, halsbränna, illamående, kräkningar
  • Sömnstörningar, sömnlöshet och mardrömmar
  • Synstörningar som dubbelseende
  • Urineringsbesvär som t.ex. täta urinträgningar, kissnödighet på natten
  • Sämre sexuell funktion

Då förstår du att du kan påverkas snabbare eller mer av alkohol än du är van vid, när du äter pravastatin. Ta det därför gärna lite lugnare med alkoholen.

Att äta statiner minskar kolesterolet i kroppen. Och kolesterol är ett fett som är livsviktigt för din hjärnas funktion.

Just därför kan statiner som pravastatin ge upphov till minnesförlust, aggressivitet, självmordstankar och depression.

Ifall du i ett sådant läge även tar alkohol kan ett sådant tillstånd bli förvärrat.

Sammanfattningsvis om pravastatin alkohol

På det stora hela så är det inga problem att dricka alkohol när du äter pravastatin.

Det du ska tänka på är att du kan påverkas snabbare och mer av alkoholen än du är van vid, och att det kan ta längre tid för alkoholen att gå ur kroppen. Det kan med andra ord vara läge att dricka lite måttligare.

Känner du redan av vissa biverkningar som yrsel, dubbelseende, och illamående så kanske du vill ta det väldigt lugnt med alkoholen.

Är det så att du har märkt av att pravastatin ger dig aggressivitet, självmordstankar och depression så vill du också ta det lugnt med alkoholen.

Dricker du ofta och mycket alkohol så ska du prata med din läkare om att ta leverprover för att se hur din leverfunktion är.

Det kan vara farligt för dig att ta pravastatin ifall din leverfunktion är nedsatt av mycket alkoholkonsumtion.

Här kan du läsa vidare

Läs mer om:

Då var sidan om pravastatin alkohol till ända.