Pravastatin biverkningar

Vilka pravastatin biverkningar kan man drabbas av när man tar sitt läkemedel?

Det är vanligt att känna oro för biverkningar.

De flesta som använder pravastatin slipper faktiskt biverkningar.

Biverkningar brukar delas in i mycket vanliga, vanliga, mindre vanliga, samt sällsynta och mycket sällsynta. Det är beroende av hur stor andel av de som tar läkemedlet som drabbas.

För pravastatin finns det inga mycket vanliga eller vanliga bivkerkningar.

Topp 10 pravastatin biverkningar

Här är de vanligaste biverkningarna (som alltså är mindre vanliga, d.v.s. förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

 • Yrsel och huvudvärk
 • Mag- och tarmproblem som t.ex. magsmärtor, matsmältningsbesvär, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och gasbesvär
 • Sömnstörningar, sömnlöshet och mardrömmar
 • Trötthet, kraftlöshet
 • Synstörningar som dimsyn och dubbelseende
 • Hudreaktioner som t.ex. utslag, klåda och nässelfeber
 • Hårförändringar som t.ex. håravfall
 • Urineringsbesvär som t.ex. svårt att kissa eller att det gör ont att kissa, täta urinträgningar, kissnödighet på natten
 • Sämre sexuell funktion
 • Muskelvärk och ledvärk

Allvarliga pravastatin biverkningar då läkare ska kontaktas

I mycket sällsynta fall kan man få en allvarlig och livshotande muskelbiverkning som kallas rabdomyolys.

Därför är det viktigt att kontaka läkare direkt och sluta ta läkemedlet om man känner en oförklarlig eller ihållande smärta eller ömhet i musklerna, eller svaghet eller kramper, särskilt om man samtidigt känner sig dålig eller har hög feber.

Man kan också få en allvarlig allergisk reaktion (som angioödem eller anafylaxi) som måste behandlas omedelbart, kanske på sjukhus. Därför ska man sluta ta pravastatin och genast kontakta läkare ifall man känner av:

 • Hudutslag och svårigheter att andas
 • Svullnad i ansikte, svalg eller tunga
 • Svårigheter att svälja
 • Yrsel

4 andra rapporterade biverkningar (okänt hur vanliga)

För läkemedelsgruppen statiner, som pravastatin tillhör, har det rapporterats andra biverkningar också. Det är okänt hur vanliga det är att drabbas av dem.

Dessa är:

 • Depression
 • Minnesförlust
 • Diabetes
 • Speciella fall av andningsproblem med ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

Diabetes – en möjlig biverkning av pravastatin

Det finns alltså risk att få diabetes när man tar pravastatin.

Att drabbas av diabetes är troligare ifall man har höga blodsockernivåer, höga blodfettnivåer, är överviktig och har ett högt blodtryck.

Därför kontrollerar läkaren regelbundet för diabetes när man tar pravastatin eller någon annan statin.

Att rapportera biverkningar

Får man pravastatin biverkningar ska man berätta det för läkare och apotekspersonal. Det är för att de ska få en uppfattning om hur vanligt det är att känna av biverkningar.

Man kan också drabbas av andra pravastatin biverkningar än som nämns här eller i bipacksedeln. Då är det extra viktigt att berätta det för läkare och apotekspersonal så att de kan göra en notering om det och rapportera in det till läkemedelsverket.

Det är inte alltid att man känner till alla pravastatin biverkningar därför att läkemedlet provas på utvalda patientgrupper och på friska frvilliga personer. När läkemedlet används i stor skala så upptäcks ofta fler och ovanliga biverkningar. Därför är det bra att informationen kommer fram för att öka patientsäkerheten.

Man kan också själv rapportera in pravastatin biverkningar till läkemedelsverket här.

Mycket sällsynta biverkningar av pravastatin

Det finns också mycket sällsynta pravastatin biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10.000 användare). Hit hör:

 • Ökad känslighet för beröring, eller en brännande eller kittlande känsla eller domning (kan vara tecken på skada i nervändarna)
 • Inflammation i levern vilket kan märkas genom gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor
 • Inflammation i bukspottkörteln vilket kan märkas genom magsmärtor
 • Muskelskador (myopati) eller inflammation i en eller flera muskler vilket märks genom muskelsmärta eller muskelsvaghet
 • Allergiskt tillstånd med utslag, feber och ledsmärta
 • Problem med senor eller bristning i senor
 • Ökning av vissa enymnivåer i blodet som kan tyda på leverproblem

Läs vidare om pravastatin

Läs vidare här:

Att tänka på

Det är alltså bra att vara uppmärksam på hur kroppen reagerar på läkemedlet så att man kan tala om för sin läkare ifall man känner av några pravastatin biverkningar. Särskilt viktigt är det att ha koll på de allvarliga biverkningarna då man ska sluta ta läkemedlet och kontakta läkare.

Får man obehag av pravastatin biverkningar så kan man rådgöra med sin läkare om att byta till ett annat läkemedel (som t.ex. simvastatin eller atorvastatin).