Hur pravastatin fungerar

Pravastatin påverkar kolesterolet i din kropp. Hur går det till?

Här får du veta hur pravastatin fungerar och hur din kropp påverkas.

Först ska vi förstå hur kolesterol bildas.

Hur kolesterol bildas i din kropp

När kolesterol bildas i levern, så är det genom en kedja av kemiska reaktioner i kroppen.

Där börjar man med ett ämne som omvandlas till ett annat ämne, som i sin tur omvandlas till ännu ett ämne och så vidare.

Till slut i denna kedja av kemiska reaktioner så bildas bl.a. kolesterol.

En länk i denna kejda är när ämnet HMG-CoA (hydroxymethylglutaryl-CoA) omvandlas till mevalonsyra.

I den kemiska reaktionen så finns det ett enzym som påverkar hastigheten i reaktionen. Detta enzym kallas HMG-CoA reduktas.

Vad är enzymer egentligen?

I din kropp pågår ständigt otaliga kemiska reaktioner. Kemiska reaktioner som t.ex. att bryta ned maten så att du kan ta upp näringen.

Den kemiska reaktionen brukar beskrivas såhär: Molekyler eller ämne (kallat substrat) som omvandlas till andra molekyler (kallat produkter).

Kemiska reaktioner

Exempel på kemiska reaktioner.

I de här kemiska reaktionerna så kan det finnas enzymer som hjälper till. Enzymerna kan öka hastigheten eller minska hastigheten på reaktionerna.

I stort sett alla processer i kroppens celler behöver enzymer för att kunna ske tillräckligt fort (reaktionerna blir miljontals gånger snabbare med enzymerna än utan).

Idag känner man till mer än 4.000 kemiska reaktioner i kroppen som får hjälp av enzymer. Och enzymerna är väldigt specifika, ett sorts enzym kan bara hjälpa till vid en sorts reaktion eller ett par olika sorters reaktioner.

I matsmältningen finns det t.ex. matsmältningsenzymerna pepsin, trypsin och kymotrypsin.

Aktiviteten hos ett enzym kan påverkas av temperatur, kemisk miljö som pH och hur mycket av ämnet som finns som de ska påverka.

Och aktiviteten hos ett enzym kan också påverkas av andra molekyler. Dessa kallas antingen inhibitorer om de minskar enzymets aktivitet, eller aktivatorer om de ökar enzymets aktivitet.

Mediciner är ofta inhibitorer eller hämmare.

Statiner är sådana enzymhämmare

Statiner hämmar funktionen hos ett enzym i din kropp. Ett enzym som heter HMG-CoA reduktas som är med i den reaktionskedjan när kolesterol bildas i levern (se ovan).

Pravastatin hindrar enzymets funktion genom att blockera den aktiva platsen på enzymet som skulle ha reagerat med HMG-CoA.

Det gör att statiner minskar bildandet av kolesterol i levern.

Pravastatin påverkar dessutom ditt kolesterol på ett sätt till.

Pravastatin hämmar också bildandet av små LDL (very-low-density-lipoproteins), vilket är förstadiet till LDL (low-density-lipoproteins). Denna reducering ökar också upptaget av LDL, så att det minskar i blodet.

När du äter pravastatin så resulterar detta i mindre kolesterol i blodet och lägre nivå av det ”onda” kolesterolet, LDL. Även en liten minskning av triglycerider och en liten ökning av det ”goda” kolesterolet HDL (high-density lipoproteins) är vanligt.

Här läser du vidare

Läs mer om: