Pravastatin Sandoz

Pravastatin Sandoz är en statin, ett kolesterolsänkande läkemedel.

Statiner påverkar kolesterolet i kroppen. Det sänker det ”onda” kolesterolet, LDL, och höjer det ”goda” kolesterolet, HDL.

Höga halter av kolesterol anses öka risken för åderförkalkning/åderförfettning. Detta innebär att blodkärlen får en beläggning på insidan vilket gör dem stela och så småningom kan bli igentäppta vilket kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Det är därför du får Pravastatin Sandoz, för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Pravastatin Sandoz biverkningar

När du tar pravastatin kan du drabbas av biverkningar. Många Pravastatin Sandoz biverkningar är mindre allvarliga (som halsbränna och förstoppning), men en del är riktigt besvärande (som yrsel, dubbelseende och försämrad sexuell funktion).

Läs här om topp 10 vanligaste Pravastatin Sandoz biverkningar, och dom riktigt allvarliga biverkningarna.

Hur du ska ta Pravastatin Sandoz

När du tar din medicin så ska du följa din läkares eller apotekspersonalens anvisningar.

Du tar den dos som de angett. Du tar pravastatin på kvällen, med eller utan mat, men gärna med lite vatten.

Läs här om vad du ska göra ifall du glömt att ta din medicin, vad du ska tänka på innan du börjar med Pravastatin Sandoz och när du ska vara försiktig med läkemedlet, och när du helt ska låta bli att ta det.

När får du Pravastatin Sandoz

Pravastatin Sandoz ges till personer med höga kolesterolvärden. Höga kolesterolvärden kopplas till risk att få hjärt-kärlsjukdomar. Och just för att minska risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar så ges statiner.

Även personer som haft hjärtinfarkt, stroke eller bröstsmärtor får pravastatin. Det är för att minska risken för att få en ny hjärtinfarkt eller stroke.

Pravastatin ges också till personer med diabetes för att minska risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Och patienter med nytransplanterade organ får Pravastatin Sandoz ifall de har hög kolesterolhalt.

Andra läkemedel

Pravastatin Sandoz är ett av de pravastatin-läkemedel som finns. Det finns också andra.

Tidigare var pravastatin under patent och då tillverkades det och såldes det under ett varumärkesnamn (Pravachol).

När patentet gick ut var det fritt fram för andra företag att tillverka och marknadsföra läkemedlet. Det kallas då generiska läkemedel. Generiska läkemedel får namnet på det verksamma ämnet (pravastatin) tillsammans med tillverkarens namn (Sandoz).

Alla pravastatin-läkemedlen som säljs i Sverige idag är generiska läkemedel. Förutom Pravastatin Sandoz finns det:

När du köper pravastatin på apoteket kan du få olika märken från gång till gång.

Här kan du läsa mer om de olika läkemedlen med pravastatin.

Om Pravastatin Sandoz

Pravastatin Sandoz är tabletter som finns i två olika styrkor, 20 mg och 40 mg.

Företaget som har tillstånd att sälja läkemedlet är Sandoz A/S i Danmark, ett dotterbolag till Sandoz.

Sandoz är ett läkemedelsföretag som är specialiserat på att marknadsföra och sälja generiska läkemedel i hela världen. Sandoz är idag det näst största läkemedelsföretaget inom generika.

Sandoz är en division inom den schweiziska multinationella företagsgruppen Novartis.

Läkemedlet som säljs i Sverige tillverkas av underleverantörer till Sandoz. Underleverantörerna finns i Slovenien (Lek Pharmaceuticals), Tyskland (Salutas Pharma GmbH) och Polen (LEK S.A.).

Pravastatin Sandoz är också godkänt för att säljas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under samma namn (i Norden, Tyskland och Ungern), eller liknande namn som Pravastatine Sandoz (Frankrike och Belgien), Pravastatina Sandoz (Italien, Spanien och Portugal) och Pravastatinenatrium Sandoz (Nederländerna).

Och även under andra namn som Pravastatin sodium (Storbritannien), Pravastatin Lek (Slovenien), Pravasan (Österrike) och det registrerade varumärket Pralip (Bulgarien och Polen).

Funktion

Pravastatin påverkar dina kolesterolnivåer. Läs mer här om hur din kropp påverkas av Pravastatin Sandoz.