Pravastatin Teva

Läkemedlet Pravastatin Teva är ett kolesterolsänkande läkemedel, en s.k. statin.

När du tar denna medicin så påverkas dina kolesterolnivåer. Det skadliga kolesterolet LDL sänks och det nyttiga kolesterolet HDL höjs.

Det finns en teori om att höga halter av kolesterol ökar risken för att drabbas av åderförfettning eller åderförkalkning. Det i sin tur kan leda till tilltäppta blodkärl, bröstsmärta, hjärtinfrakt och stroke.

Du får pravastatin för att minska risken att du drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Pravastatin Teva biverkningar

De Pravastatin Teva biverkningar du kan få är bl.a. huvudvärk, yrsel, dubbelseende, diarré och impotens.

En del biverkningar är farliga, och får du dem ska du sluta ta pravastatin och kontakta en läkare.

Läs är om Pravastatin Teva biverkningar – de vanligaste och de farligaste.

Hur du ska ta Pravastatin Teva

Följ alltid din läkares instruktion, eller fråga apotekspersonalen.

Du tar din dos som du fått anvisat, gärna med ett halvt glas vatten.

Innan du börjar med Pravastatin Teva så är det en del saker du behöver kolla. Kanske ska du låta bli det p.g.a. andra hälsobesvär, eller vara försiktig p.g.a. andra mediciner du tar.

Läs här om hur du använder ditt läkemedel och när du ska låta bli att ta det.

Andra läkemedel med pravastatin

Det finns flera läkemedel med pravastatin. Pravastatin Teva är ett och det kommer från företaget Teva.

När pravastatin togs fram för första gången så patenterades det. Då tillverkades det och såldes under varumärkesnamnet Pravachol.

Efter patentet gått ut så är det nu möjligt för andra företag att tillverka och sälja pravastatin. Det kallas för generiska läkemedel.

De pravastatin-läkemedel som finns att köpa i Sverige är just generiska. De får namnet av substansen pravastatin tillsammans med företagsnamnet. Precis som Pravastatin Teva. Detta är de andra:

Det kan variera vilket märke du får när du köper pravastatin på apoteket.

Läs mer om de olika pravastatin-läkemedlen här.

Om Pravastatin Teva

Pravastatin Teva tabletter finns i två styrkor, 20 mg oc 40 mg.

Företaget Teva Sweden är det företag som har tillstånd att marknadsföra och sälja det i Sverige. Det är ett dotterbolag till Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Ett internationellt läkemedelsföretag med sitt huvudkontor i Israel.

Teva Pharmaceuticals tillhör de 15 största av världens läkemedelsföretag. De tillverkar orginal-läkemedel och generika. Det är världens största tillverkare av just generiska läkemedel. Företaget etablerades år 1901.

Läkemedlet som säljs i Sverige tillverkas av olika underleverantörer. Det är Teva UK (Storbritannien), Pharmachemie B.V. (Nederländerna) och Teva Pharmaceutical Works (Ungern).

Funktion

När du tar pravastatin så påverkas kolesterolnivåer, både det skyddande HDL och det skadliga LDL.

Du kan läs mer här för att se hur din kropp och dina kolesterolnivåer påverkas av Pravastatin Teva.