Lipitor

Läkemedlet Lipitor är ett kolesterolsänkande läkemedel, en s.k. statin. Du får det för att sänka ditt LDL-kolesterol. Detta för att minska risken för att du ska få hjärt-kärlsjukdomar.

Lipitor är varumärkesnamnet som läkemedelsföretaget Pfizer satte på sitt läkemedel med den aktiva substansen atorvastatin.

lipitor_pfizer

Här läser du om Lipitor biverkningar, doser, och varför du kan få ett annat läkemedel när du går till apoteket. Och så kan du läsa om hur stor denna medicin är.

Lipitor biverkningar

Det finns en rad olika Lipitor biverkningar som du kan drabbas av när du äter detta läkemedel (Lipitor).

De vanligaste biverkningarna är muskelvärk, ledvärk och smärtor i ryggen. Just muskelsvaghet, eller ömhet eller smärta i musklerna tillsammans med att du mår dåligt eller har hög feber kan bero på onormal muskelnedbrytning. OBS: Känner du detta ska du genast sluta att ta tabletterna och kontakta läkare eller åka till akuten. Denna nedbrytning kan fortsätta trots att du slutar med läkemedlet och kan ge njurproblem och vara livshotande.

Andra vanliga biverkningar är bl.a. huvudvärk, halssmärta, näsblod, matsmältningsbesvär, illamående, diarré och förstoppning samt en ökning av blodsockernivåerna.

Dessutom finns det mindre vanliga och sällsynta biverkningar. Bland dessa finns bl.a. mardrömmar och sömnlöshet, yrsel och dimsyn, minnesförlust och bröstsmärta, domningar och stickningar i fingrar och tår, inflammation i lever eller bukspottkörtel, anorexi eller viktökning, samt hudutslag.

lipitor_biverkningar

Läs mer om Lipitor och dess biverkningar här.

2012 gick den amerikanska läkemedelsmyndigheten ut och varnade för att det fanns en liten risk att drabbas av diabets om man åt Lipitor.

Visste Pfizer om de allvarliga biverkningarna? Närmare tusen kvinnor som har fått diabetes har stämt Pfizer hävdande just det. [ref. SVT]

Olika doser för olika personer

Tabletterna finns i olika doser eller styrkor. Det anges i mg (milligram) av hur mycket av den aktiva substansen atorvastatin som finns i varje tablett. På apoteket finns följande:

  • Lipitor 10 mg
  • Lipitor 20 mg
  • Lipitor 40 mg samt 80 mg

Dessutom finns det som tuggtablett i två doser:

  • Lipitor 10 mg tuggtablett
  • Lipitor 20 mg tuggtablett

När läkaren skriver ut läkemedlet till dig, så väljer hon/han en dos som ska passa just dig.

effekt_av_lipitor_ASCOT_LLA

Effekt av 10 mg Lipitor per dag (enl. ASCOT-LLA studien, Pfizer) på förekomsten av en viss typ av hjärtinfarkter.

Ju högre dosen är, desto mer effekt märks på kolesterolvärdena, och desto större risk är det också att du drabbas av biverkningar.

På apoteket kan du få något annat än Lipitor: atorvastatin

När du ska hämta ut ditt läkemedel på apoteket, och din läkare har skrivit ut Lipitor, kan du få ett paket som det står Atorvastatin på.

Det är för att märkesläkemedlet är dyrare, och det finns billigare likvärdiga läkemedel. Dessa likvärdiga läkemedel, eller generiska läkemedel, är framtagna av andra företag. De innehåller samma verksamma ämne: atorvastatin.

Den enda skillnaden är namnet; de kan heta Atorvastatin Teva (från företaget Teva) eller Atorvastatin Sandoz (från företaget Sandoz) eller något liknande.

Apoteket måste alltid erbjuda dig det billigaste alternativet. Vill du ändå ha just märket Lipitor kan du betala extra för att få just det.

Det största läkemedlet någonsin

Lipitor är det största varumärkes-läkemedlet genom tiderna.

 

Lipitor reklam från 2010 (USA).

Lipitor reklam från 2010 (USA).

Pfizer sålde läkemedlet för 901 miljarder kronor under tiden 1996-2012, med rekordåret på 93,5 miljarder kronor. När patentet gick ut i USA 2011 kom andra läkemedelsföretag in på marknaden med egenutvecklade generiska läkemedel (likvärdiga läkemedel) med samma aktiva substans (atorvastatin).

Det var amerikanska Watson Pharmaceuticals (numera Actavis) och det indiska Ranbaxy Laboratories som var först ut med generiska atorvastatin-läkemedel. I maj 2012 blev det fritt för alla, och först då sänktes priserna på atorvastatin.

Redan 2011 var atorvastatin det 7:e största generikaläkemedlet i världen med försäljning på 12,9 miljarder kronor. Och bara under det första halvåret 2012 inbringade atorvastatin 12,2 miljarder kronor.  [ref. FiercePharma]

Pfizer tappade stort när patentet gick ut. Under de tre första månaderna 2012 minskade försäljningen med 42% jämfört med året innan. Men vinstraset kunde stävjas med framgångar på den kinesiska marknaden. [ref. SvD]

Pfizer har försökt att behålla en stor marknadsandel för detta sitt största läkemedel när patentet gick ut. Framförallt är det genom rabatter till patienter och avtal med försäkringsgbolag och apotek i USA som man gått aggressivt fram. Till patienter i USA har man ett LipitorChoice-kort som de kan använda på anslutna apotek för att få subventionerad Lipitor. [ref. http://www.atorvastatin.se/lipitor/]

Andra statiner – kanske vill du byta?

Det finns några andra statiner än atorvastatin/Lipitor: simvastatin (Zocor/Zocord), rosuvastatin (Crestor) och pravastatin (Pravachol).

Läs om:

Ifall du får besvär av biverkningar av ditt läkemedel kan du prata med din läkare om att byta till en annan statin. Då är det i första hand pravastatin eller rosuvastatin som är lämpligt att prova för att de fungerar lite annorlunda i kroppen än vad Lipitor gör.