Innan du tar pravastatin

Det finns många saker att tänka på innan du tar pravastatin.

Det är för att undvika att du drabbas av allvarliga biverkningar eller sjukdomstillstånd, som det är viktigt att läsa igenom detta innan du tar pravastatin.

Hur du ska ta pravastatin kan du läsa om här.

Låt bli pravastatin

Du ska inte ta pravastatin om:

 • Du är gravid eller det finns möjlighet att du blir gravid
 • Du ammar
 • Du är allergisk mot pravastatinnatrium eller något av de andra innehållsämnena i läkemedlet
 • Du har leverproblem

Var försiktig med pravastatin

Vissa sjukdomstillstånd kan bli värre av pravastatin. Därför ska du berätta för din läkare ifall:

 • Du har en underaktiv sköldkörtel
 • Du har en njursjukdom
 • Du har haft leverproblem
 • Du har alkoholproblem
 • Du eller en nära släkting har en ärftlig muskelsjukdom
 • Du har fått muskelbiverkningar av ett annat kolesterolsänkande läkemedel som statin eller från gruppen fibrater
 • Du har en allvarlig lungfunktionsnedsättning

Din läkare kan behöva ta prover före, och kanske också under din behandling med pravastatin.

Dessa används för att se hur stor risken är att du drabbas av muskelrelaterade biverkningar. (Är du äldre än 70 år kan du också behöva ta prover för att se hur stor risk du har att få muskelbiverkningar.)

De används också för att se hur din leverfunktion är och hur den påverkas.

Tar du pravastatin finns en risk att du drabbas av diabetes. Därför följer din läkare noggrant upp dina värden under behandlingen med pravastatin.

När du tar andra läkemedel

Din läkare behöver veta ifall du tar eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Särskilt viktigt är det ifall du tar:

 • Andra kolesterolsänkande läkemedel som tillhör gruppen fibrater (t.ex. fenofibrat eller gemfibrozil) – det kan öka risken att du drabbas av biverkningar
 • Läkemedel för att justera eller anpassa immunförsvaret som exempelvis ciklosporin – det kan öka risken att du drabbas av biverkningar
 • Antibiotikan klaritromycin eller erytromycin. Ifall de kombineras med pravastatin ökar det risken för att du får muskelbesvär.
 • Ett blodfettsänkande läkemedel av resintyp, som innehåller kolestipol eller kolestyramin. Då ska du ta pravastatin minst en timme före eller fyra timmar efter resinen. Tar du de två läkmedlen för tätt så kan resinen minska upptaget av pravastatin.

Läs mer här

Du kan läsa mer om: