Atorvastatin

Atorvastatin – den vanligaste statinen i världen.

Läs här om snabba fakta, debatten kring nyttan med atorvastatin, och om skadliga atorvastatin biverkningar.

atorvastatin_molekyl

Snabba fakta om atorvastatin

Det här läkemedlet tillhör gruppen statiner, som är kolesterolsänkande. Det sänker det skadliga eller ”onda” kolesterolet, LDL-kolesterolet.

Atorvastatin var den femte statinen som togs fram. Den visade sig ge en mer dramatisk sänkning av LDL än andra statiner. Läs mer: atorvastatin.

Från 1996 till 2012 såldes atorvastatin under handelsnamnet Lipitor (innehavare av patentet var Pfizer) och blev världens mest sålda läkemedel genom tiderna, inbringande 901 miljarder kronor.

atorvastatin_calcium

Efter att patentet gick ut var det fritt fram för andra läkemedelsföretag att ta fram likvärdiga läkemedel (generiska läkemedel) med samma aktiva substans (atorvastatin).

Idag finns det en rad märken bl.a. Lipitor, Atorvastatin Actavis, Atorvastatin Ranbaxy, Atorvastatin Sandoz och Atorvastatin Teva. När du hämtar din medicin på apoteket kan det variera vilket märke du får, beroende på vilket som är billigast för närvarande.

Varför ska du ta atorvastatin?

Det är en bra fråga faktiskt.

Att du får ett kolesterolsänkande läkemedel är inget ovanligt. Minst 700 000 svenskar får statiner idag.

Men behöver du det?

Ja, därom råder olika meningar.

Det finns de som tror (gamla teorier) att om du har högt kolesterol ökar det risken för att du får åderförkalkning (ateroskleros eller åderförfettning som det även kallas). Det i sin tur kan på sikt leda till hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

Dessa personer vill sätta in kolesterolsänkande läkemedel för att sänka kolesterolet så att du inte ska drabbas av dessa följder. De vill också ge dig en fettsnål kost, och förordar istället att du äter mycket kolhydrater.

Och så finns det de som menar (nya teorier) att högt kolesterol inte har något samband med åderförkalkning, och därför behöver du inte alls ta statiner för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke. Höga kolesterolvärden är inte något farligt i sig.

Istället tror de att det är fettsnål och kolhydratrik kost som är boven. Mycket kolhydrater leder till att du på sikt utvecklar insulinresistens, och det är det som i sin tur leder till att du får åderförkalkning och kan drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Dessa personer vill istället att du ska äta nyttiga fetter och hålla kolhydratintaget lägre. Detta för att du ska ha en jämn insulinnivå i kroppen, och på så sätt slippa åderförkalkning och slippa att kroppen lagrar in kolhydratöverskottet som fett.

Motion menar alla är viktigt, och vid övervikt förordar båda lägren viktminskning (men vägen dit är olika; fettsnålt eller kolhydratsnålt).

Tillhör du dem som behöver statiner?

Läkarkåren är delad i frågan. Vilken falang tilllhör din läkare?

Den mest statin-liberala falangen vill sänka det ”onda” LDL-kolesterolet så mycket som möjligt. De förordar att i princip alla borde få statiner i förebyggande syfte, och att nyttan överväger riskerna.

effekt_av_atorvastatin_CARDS

Effekt av 10 mg atorvastatin per dag (enl. CARDS- studien, Pfizer) på allvarliga typer av hjärt- kärlsjukdomar.

Därefter finns det de läkare som förordar statiner till alla med kolesterolvärden över en viss nivå. Förut var det totalkolesterolet (HDL+LDL) över 5,0. Numera tittar man på LDL-nivån och menar att alla med ett värde över 3,0 ska få statiner, oavsett hur frisk eller sjuk man är.

Sedan finns det de läkare som menar att statiner bara behöver ges till de som är sjuka i övrigt:

  • Då menar man i första hand personer som tidigare har drabbats av hjärtinfarkt eller stroke. Då kan statiner ges för att minska risken att drabbas igen.
  • Det kan också vara personer som har en riskbild i stort som att t.ex. att man har diabetes, röker, har högt LDL, högt blodtryck och nedsatt njurfunktion.

Sedan finns det på andra ytterkanten de läkare som menar att skadan med statiner i stort sett alltid är större än nyttan med statiner. De tillhör dem som menar att kolesterol inte alls är farligt, och visar på att äldre med högt kolesterol tvärtom lever längre. Enligt forskning är det bara tidigare hjärtsjuka män som kan ha en liten nytta av statiner. Och dessutom: ”För kvinnor finns ingen nytta alls bevisad.” [Ref. Storstockholms Diabetesförening]

Atorvastatin biverkningar: Hur skadligt är det?

Du kan drabbas av atorvastatin biverkningar när du tar din medicin. Det är främst muskelvärk som många drabbas av. Det kan komma först efter några års användning.

atorvastatin_biverkningar

Vid läkemedelsstudier kontrolleras biverkningar under 3 års tid. Därför är det antagligen vanligare med vissa biverkningar, som muskelvärk, ledvärk och ryggsmärtor, än vad som anges i bipacksedeln.

Andra vanliga biverkningar är förhöjda blodsockernivåer, matsmältningsbesvär, illamående, diarré och förstoppning, halssmärta, inflammation i nässlemhinnan och näsblod.

Mindre vanliga biverkningar är t.ex. anorexi eller viktökning, utslag, håravfall, hepatit, sömnlöshet och mardrömmar, minnesförlust, minskad känslighet för beröring och smärta, domningar/stickningar i tår och fingrar,  yrsel, dimsyn och ringningar i öronen.

Dessutom är det risk att du får diabetes typ 2, depression och sexuella svårigheter när du tar din medicin.

”– Ingen ska inbilla mig att en typ 2-diabetiker blir bättre av en medicin som kan utlösa diabetes, det är helt ologiskt. Det finns flera experiment som visar att statiner minskar insulinproduktionen i bukspottskörteln.” [Uffe Ravnskov, ref. Storstockholms Diabetesförening]

Vill du slippa atorvastatin muskelvärk?

Du kan börja med att låta bli att ta din medicin ca fem dagar och se om atorvastatin muskelvärk försvinner, och sedan återuppta medicinen för att se att besvären kommer tillbaka.

Lider du av biverkningar av atorvastatin kan du be läkaren att få byta till pravastatin eller rosuvastatin:

”Vid biverkningar på simvastatin/atorvastatin, som har liknande nedbrytningsvägar, rekommenderas pravastatin eller rosuvastatin då dessa metaboliseras via andra vägar, och är mer vattenlösliga. (…) rosuvastatin är betydligt effektivare, men betydligt dyrare.” [Ref. Landstinget i Östergötland]

Eller så finns det andra saker du kan prova:

”Vidare har det visat sig att de flesta patienter som reagerat med muskelvärk slipper denna om behandlingen avslutas under någon månad och därefter återinsätts. Drygt 70 % av patienterna har då kunnat fördra sin statin vid uppföljning i upp till 3 år.”

”Om det inte fungerar med någon statin, men indikationen är stark, kan ett försök göras, då man börjar med bara en tablett i veckan, som sedan sakta ökas till högsta möjliga biverkningsfria dos.” [Ref. Landstinget i Östergötland]

Ref.: http://www.atorvastatin.se/

Vilka statiner finns det?

Atorvastatin (Lipitor) från Pfizer är den största statinen i världen, men i Sverige är den äldre simvastatin (Zocor eller Zocord) vanligast.

Därutöver finns det pravastatin (Pravachol) och rosuvastatin (Crestor).

Fördjupa dig mer i Lipitor här, eller i simvastatin här.

Du kan läsa om pravastatin här: förstahands-alternativet till atorvastatin.